Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή:


Η ενότητα του τετραδίου εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή:

Τι μάθαμε για
τους διάφορους τόπους
της πατρίδας μας

Η έχει πολλούς διαφορετικούς τόπους.
Στα πάνω στα ζουν άγρια
και . Αντίθετα, στα οι άνθρωποι
καλλιεργούν χρήσιμα στη διατροφή τους.
Οι πεδιάδες ποτίζονται από τα και τις .
Μέσα στα ποτάμια και στις λίμνες ζουν και που αγαπούν το γλυκό νερό.
Στις ζουν επίσης και φυτά, όπως
τα
Οι άνθρωποι σε όλους αυτούς τους τόπους χτίζουν
και και ασχολούνται με διάφορες
δραστηριότητες. Πολλές φορές αυτές δημιουργούν
προβλήματα, αν δε γίνονται με για το περιβάλλον.