Το σχολικό βιβλίο και …


…εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση…


Εμβαδόν παραλληλογράμμου
Εμβαδόν ρόμβου