Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή:


Η ενότητα του τετραδίου εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή:

Τι μάθαμε
για τα
ζώα

Τα ζώα γεννιούνται, τρώνε, αναπτύσσονται –δηλαδή
μεγαλώνουν–, πολλαπλασιάζονται, γερνάνε και
πεθαίνουν. Άλλα ζώα γεννούν αυγά και άλλα μικρά
που τους μοιάζουν. Όλα τα ζώα, καθώς μεγαλώνουν,
περνούν από διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Όλα τα ζώα αγαπούν και
φροντίζουν τα μικρά τους!

• Τα ταΐζουν.
• Τα ζεσταίνουν.
• Τα προστατεύουν από τους εχθρούς.
• Τα μαθαίνουν να βρίσκουν την τροφή τους.