Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή:


Η ενότητα του τετραδίου εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή:

Γλωσσάριο ενότητας

χρόνος αλλαγή
ημερολόγιο
μέρα μήνας εποχή

Εξασκούμαι παίζοντας:
Ο χρονος, an interactive worksheet by mfroudaraki
liveworksheets.com