Το σχολικό βιβλίο και …

mathimatika-c

…εξάσκηση με τους αριθμούς, τις μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες,


…αλλά και εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση


Εξάσκηση στα κλάσματα: