Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή:


Η ενότητα του τετραδίου εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή:

ΜΆΘΑΜΕ:
• Την ταυτότητα του σχολείου μας.
• Ποιες είναι οι αίθουσες του σχολείου
και πώς να τις βρίσκουμε.
• Τι υπάρχει γύρω από το σχολείο μας.
ΓΝΩΡΊΣΑΜΕ:
• Τους συμμαθητές μας.
• Τους δασκάλους και όσους εργάζονται
στο σχολείο μας.
ΣΥΜΦΩΝΉΣΑΜΕ ΌΤΙ:
• Όλοι ανήκουμε σε μια ομάδα.
• Έχουμε κανόνες για την τάξη και
για το σχολείο. Έτσι ζούμε καλύτερα.
• Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε
για να λυθούν τα προβλήματα
του σχολείου.

Το σχολείο όπως ήταν παλιότερα:


Λέξεις της ενότητας:
Προαύλιο
 • γήπεδο μπάσκετ
 • παγκάκια
 • δέντρο
 • βρύσες
 • τουαλέτες

Κτίριο
 • όροφοι
 • θέατρο
 • βιβλιοθήκη
 • τραπεζαρία
 • αίθουσες διδασκαλίας
 • γραφείο διευθυνντή
 • γραφείο δασκάλων

Αίθουσα
 • έδρα
 • θρανία
 • καρέκλες
 • πίνακας
 • υπολογιστής
 • βιβλιοθήκες
 • χάρτες
 • παράθυρα

Δραστηριότητες
 • παρατηρώ
 • διαβάζω
 • γράφω
 • μαθαίνω
 • σκέφτομαι
 • συζητώ
 • συνεργάζομαι
 • ζωγραφίζω
 • παίζω
Σε ένα σχολείο εφάρμοσαν τους παρακάτω κανόνες. Συζητήστε τους…