Το σχολικό βιβλίο και …
…εξάσκηση με τους αριθμούς, τις μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες,

…αλλά και εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση