Το σχολικό βιβλίο και …

Το ψηφιακό σχολικό βιβλίο

…εξάσκηση με τους αριθμούς, τις μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες

…αλλά και εξάσκηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση