Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή:


Η ενότητα του τετραδίου εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή:

Τι μάθαμε για
το νερό και τον καιρό

• Το μεγαλύτερο μέρος της Γης καλύπτεται από νερό.
Από αυτό, το περισσότερο είναι αλμυρό και βρίσκεται
στη θάλασσα. Το νερό της βροχής, των ποταμών,
των λιμνών και των πηγών είναι γλυκό. Οι άνθρωποι,
τα ζώα και τα φυτά μπορούν να χρησιμοποιήσουν
ένα μικρό μόνο μέρος από αυτό το νερό για να ζήσουν.
• Το νερό της Γης εξατμίζεται. Οι υδρατμοί ανεβαίνουν
στον ουρανό και γίνονται σύννεφα. Από εκεί το νερό
ξαναπέφτει σαν βροχή, χαλάζι ή χιόνι. Έτσι ξαναγυρίζει
στη Γη.
• Το ταξίδι αυτό λέγεται κύκλος του νερού.
• Η θερμοκρασία, ο άνεμος, ο ήλιος, η βροχή ή το χιόνι
προσδιορίζουν τον καιρό ενός τόπου. Ο καιρός είναι
διαφορετικός από τόπο σε τόπο και επηρεάζει τη ζωή μας.