Λόγω της επιτακτικής ανάγκης να μείνουμε σπίτι για να παραμείνουμε ασφαλείς, η επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, όσο αυτό είναι δυνατό.

Categories: Uncategorized