Με την πλατφόφμα τηλεκπαίδευσης η επικοινωνία μαθητή – εκπαιδευτικού αποκτά προσωποποιημένη μορφή. Οι μαθητές, αφού εγγραφούν, μπορούν να βρίσκουν υλικό, ασκήσεις, εργασίες να απαντούν και να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτικό- υπεύθυνο του μαθήματος. Δεν υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις και περιορισμοί. Καλή …τηλεκπαίδευση!

Categories: Uncategorized